Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2015

littlenicolekaa

March 10 2015

6641 a4cc
littlenicolekaa

March 03 2015

littlenicolekaa
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
littlenicolekaa
littlenicolekaa

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
littlenicolekaa
2794 c342
Orange is the new black. Alex & Piper
littlenicolekaa
Każdy chciałby przeżyć choć przez chwilę to, co mu się śni...
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamissdark missdark
littlenicolekaa
7678 7462
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viasadworld sadworld
6636 91cb
Reposted fromsunlight sunlight viasadworld sadworld

February 27 2015

littlenicolekaa
Mogę gubić się z Tobą w obcym mieście, kłócić się o 3 w nocy na przystanku. Mogę też leżeć z Tobą na kanapie w naszym mieszkaniu. Z Tobą mogę wszystko, a bez Ciebie nic. 
littlenicolekaa
8345 860e
Okay. :3
Reposted frommy-little-world my-little-world viapotrzask potrzask
littlenicolekaa
Play fullscreen
"Biegnę, wyciągam dłonie i celu dosięgnę,
Dalej biegnę, ścigam się z własnym strachem walczę z nim bezwzględnie,
Biegnę po swoje marzenia, całą resztę ubiegnę, biegnę"

February 20 2015

littlenicolekaa
7087 9f0d
Reposted byjointskurwysynedhellhunsertgethighwithmedynamitezuchanosceteipsumjstrblsgrialux3crystalllgosiuuaam16sweetnothinggBeyondRealityeffystonem
littlenicolekaa
6273 26f4
Reposted bySkydelan Skydelan
littlenicolekaa
5518 d841 500
Wdowa ♥
Reposted bycytatyperdidohunsertcherrytomorrowKurkaWyluzujnieuciekajperfectlylonelyadamandagosiuuaam16okiemnieogarnieszunhappysBeyondRealityHIPHOP4LIFEtastewordsVeryFuckingNicetransfuzja-penguinnnlekkaprzesadaparadoksnosceteipsumTarragon

February 19 2015

littlenicolekaa
5986 32a8
Reposted frommisza misza viabitter-chocolate bitter-chocolate
littlenicolekaa
1533 ce04
littlenicolekaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl